Min Mission

120208_trolle_selvportræt_MG_8048.jpg

" At kunne stoppe et stykke ’tid’ i en brøkdel af et sekund, er fantastisk. Former som vi ikke ser med det blotte øje. Som kun stoppes, hvis fotografen formår at gribe øjeblikket med kameraet. Det er det jeg fascineres af i mit arbejde som fotograf. "

Mit navn er Allan Trolle. Jeg arbejder primært med billeder af produkter. Hos Trolle får du som kunde ikke bare et billede af dit produkt. Du er sikret en oplevelse, der skaber værdi for beskueren, og for kunden til produktet.

Opgaver bliver løst som en helhed, og med sparring på idéen, både omkring layout, lyssætning og omkring imagebilleder.  Passionen ligger i – med alle tænkelige virkemidler – at skabe et billede udover det sædvanlige. Det er professionelt arbejde på et højt teknisk plan med de mest raffinerede metoder.

 

My Mission

"Being able to stop 'time' in a fraction of a second, is fantastic. Shapes we do not see with the naked eye. Can only be seen, if the photographer is able to seize the moment with the camera.
This is what I am fascinated about doing photography. "

My name is Allan Trolle. I work primarily with images of products. At Trolle Photography, You don't only get a picture of your product. You are guaranteed an experience that creates value for the viewer, and for the buyer.

Tasks are solved with you, with brainstorming on the idea, layout and lighting. The passion - with all possible means - is to create an image out of the ordinary. I work professionally on a high technical level with the most refined methods.